artiklid.

tootmise digitaliseerimisevõimalused

tootmise digitaliseerimisevõimalused

在Külalispostitusega的Tegemist,在Maido Janke Eziilist的Mille Autoriks。

Tootmise efektiivsemaks Muutmine Ja Dialtidiserimine在Teemad,MillestRäägitakse豌豆IgasTööstuseTeemasidKajastavasVäljaandes。Sageli Kajastatakse DigitalIseerimistKuiklikuTähtsusegaTeemat,Mille AbilJōuavadMeieMajandusnäitajaduutesseKõrgustesse。

RääkidesAinultSuurtestEesmärkidestJA凯尔乐莱达莱斯宫廷岛的Visioonist,Millest SaaksÜksKeskmineTootmisettevõteThatmisEndaProtsessideÜmberkujundamist。在伊斯夏赛赛·斯曼德·托莫斯粉底磨了DipitaliseErimise Suunas Ja Millele Tasuks Sobiva Lahenduse ValimiselMõelda?

KuidasLähenenedaEndaTootmise Digitaliseerimisele?

KřigeSuuremVäljakutseTootmiseDiponiseerimisel在EndaEttevěttteleSobivaTarkvara Valimine上。

MeNäemeTihti,Kuidas Soovitakse Leida Tarkvara,MisPiltliklultÖeldesLahendaksEttevõtteJaoksäRAKõIKMaailmaproblemid。SelliseltMõeldesmuutub tarkvara valimine keeruliseks,最美好的otsustamise protsessiga在Seotud suur hulk insimesi Erinevatest osakondayst,KES Ei Pruugi Sellel HetkelVeelPäristäpseltTäpseltTäpseltTäpseltTäpseltTaeada,Mida Nad Vajavad。

KogemustePřhjaljulgemeVäita,et Sellistel Olukordadel在Tihti Kaks Tulemust。KuiJõutakseTarkvaraValikuOsas Oteusele,Siis在Kulutatud Tohutult AegaEeltööle,Kuid Ei Olda IkkaLõPuniKindel,et Tehti ParimVõimalikValik。Halvemal Juhul EiJōutagiÜksMeeleVõieeiitasobivattarkvara,Mis LahendaksKõiktäpseltnii NaguEeltöökäiguskaardistati ning tootminejätkubväljakujunenudviisil。

Liigu Sammhaaval.

Kõigeedukamaid juututusi olemenäinudkuikui klient on samm-sammultvětnudtarkvarakasutusele。Esimese Samuna Tuleb Kaardistada,TänaKõigeOlulisem的Missem Ja Alustada Oma Tootmise DigitalIseErimist畅销书。Esimese Problemi LahendamiseKäigusomandatudõppetunnidAitavad Teha ProMaidValikuidJärgmisteSammude Planeerimisel。

Kui Saad Aru,et Oled ValinudõigeTarkvara,Siis Saad KindlustundegaLiikudaJärgmisteProblemideLahendamise Suunas。Juhul Kui Saad Aru,et valituks ei Osutunud Siiski Sinu Jaoks Sibivaim Tarkvara,Siis Saad Minimaalse Ajalise Ja Rahalise KulugaVäljuda宁朱巴Kogeneumana Uuesti Turul Ringi Vaadata。

3 Suurt Valikut Tarkvara Valimisel

Tootmisettevõtetel在konkreettakvara valimisel起诉Plaanis Kolmvěimalust。věimalus的植物neist在věimalus有效的Mahukas ERP(企业资源规划)Süsteem,Mille所有Mýellakseressurside PlaneLimise Tarkvara。ERPSüsteemis上的PiltlikluteÖeldesKõikfunktsioonid olemas。

Teinevěimalus在Kasutuselevěttaspetsiifiline,Natukene Kitsam Tootmistmistmistmistmistmistmistmistram II(制造资源规划)VõiKaMRP(物质需求计划)SüstemidePõhimõtetelToimiv Tarkvara。

Kolmandaks在Võimalusedasi liikudamõneaamatupidamissüsteemiga,Mis Pakub Teiste Seas Tootmise Mootulit。Valiku Tegemisel Tasub Arvestada,et Igal Eeltoodudvěimalusel在TeatudEripärad,米达尔马斯皮达达。

ERP.

ERP ONOLEMUSELTÄRIJUHTIMISETARKVARA,MLLE ABIL SAAB ETTEV拜亚特卡西达ÜhtsesseKeskkondaInteaderitudInfosüstiemening Automationeerida Ja Hallata Oma Tegevusi。ERPSüsteemidKaasavadkõiktootmisettevõtte奥卡诺德JA Funktsioonid RealajasÜhteKeskkonda,TänuMilleleSaavadJuhid Teha OtsuseId TervikpildiPõhjal。

ERPSüsteeemidLahendavadÜldjuhultootmisettevõttespaljude aeriinevate奥斯卡蒙特vajadusi。Erp'i Abil Hallatakse Muuhulgas Tegevusi raamatupidamises,Perserfiosakonnas,Tootmises,Projektijuhtimises ning Tarneahela Juhtimises。

ERPSüstemideRakendamineSeab起诉Oettevõtteprotsessidetõhustamisele。Selleks,et ErpSüsteemipotentsiaali praktikas olakendada on oluline,etettevīttepromsessid seda toetaksid。SuureTõõtttelEndaTteTTTELENAPRODSESSID ERPKASUTUSELEVõTMISEPõHJALIKLECTÜLEVAADATA,etSüsteemiJuurutamineKulgeks Sujuvalt。

samuti tuleb arvestada,et鬣素uguse tarkvarakasutuselevõttttähendabkasuuremalvõivähemalmäääralomäääralomaeteettevītteprotsesside kohandamist valitud tarkvaraga。Erp Kasutamine Eeldab,etetteTevěttel在Inimressurssi Ja Aega Selleks,et TarkvaraTööshoida。

Lai Valik Integeritavavavavavavavaid Funktsioone Muudab ErpSüsteemidatraktiivseks suurteletootmisettevõtetele,Kes Lisaks Tootmisele SoovivadÜhtsesKeskkonnasHallataToimimiseks Olulisi Funktsioone。

MRP II

MRP II在Edasiarendus1970ndaTestPäritMRPSüteemist,Mis Loods Kui MaterjalivajaduseFlateLimiseSüstemTootmisettevětetele。enamus mrpsüsteemeontarkvarapōhised,在vřimalikrakendadaka ilma tarkvarata的Kuid Neid。

MRPSüsteemvěimaldabtootjal omaadaÜlevaadetolemasolevatest materjalidest ja aitab tagada igal ajahetkel tootmiseks vajaliku materjalide hulga selliselt,et ei tekiksüleliigseidlaovarusid。

MRP IIPřhimõtetelToimiv Tarkvara在Spetsialiseerunud Kitsamale Valdkonnale Nagu Materjalide Ja Tootmisressirsi毕业生。Finanssjuhtimine Ja RaamatupidamineJäetakseKõrvaleja liidestatakse nendega,斯普斯利亚塞塞纳德Kes Just Nimetatud TegeVustele。Seega Selle Asemel,et on Sulüksuurmängijaväljakulon sulnüldmituväikestomavaldkonna spetsialial,Kes Teevad OmavahelKoostööd。

MRP II上levinud valikväikeseJA keskmise suurusegatootmisettevõtete海洋,凯莱jaoks上olulineühtsessüsteemistootmistellimuste haldamine,planeerimine JA pudelikaelaks oleva operatsiooni sujuva VOO tagamine,materjalidestülevaatesaamine,vajaduspõhineostmine JA laoseisude optimeerimine,reaalse omahinna arvutus JA mitmete teiste probleemide lahendamine。

Raamatupidamistarkvara.

Tootmisse DigiteIseEreimiseksVõibkasutada ka raamatupidamistarkvara,Millel onVäljaarendatudvõiliidestatud tootmisele olulised funktsioonid。

raamatupidamistarkvaravřimaldablahendada tootmise vaatenurgast olulisi probleme standardtootmisesläbivalemite。Muuhulgas on Raamatupidamistarkvara Kasutadesvěimalikvalemiteabiljälgidajaanalüüüüüsidaomahinda jatööaega。Murekohaks在hetked Kui Reagalses Elus Erineb Kasutatava Materjali Kogus valemis Kajastatud Kogusest。Sellistes Olukordadesl Tuleb TehaTagantjäreleInventuiga老挝玛哈卡纳。

Projektipõhinetootmineeeldab raamatupidamistarkvara kasutajalt suuremat hulkamanuaalsetTööd,最美人Nende Protside Kirjeldamine Valemitega ei Pruugi Olla Otstarbekas。

Valides Enda ToOtmise Problemide Lahendamiseks RaamatupidamistarkvaraTasubLäbiMõelda,磨碎于Sinu Tootmises OlulisedNäitajad,MidaSooviddJälgida。查看MuudabLäbirääkimisedTarkvaraPakujategaKiireks JaMõLemalePoolelelihtsaks。

Raamatupidamistarkvara在Hea Valik Neile,KES eelistavad DigiteIseerimise TeekondaAlustadaVäikesteSammudega。

Hoia fookusKõigeolulisemal probleemil

Kui Valik Enda Tootmisele Sobivaima Tarkvara Osas在Tehtud上的AEGKäivitadaJuurutusProtsess。在Koht,Kus Tulla Tagasi Selle Problemi Juurde,Mis Sinu ToOtmises onTänaKõigeolulisem。Kui Sa Valisid Tarkvaralise LahenduseSearestLähtuvalt,Siis on Oluline Keskenduda,Just Selle Problemi Lahendamisele。Tundub Loogiline?

elu在näidanud,et nii nagutootmisettevõtteigapäevastestegevustesvägalihtsalt ka tarkvara juututamise allfaasis tekkida idee kiireelt kamõniteine“pisiasi”Korda Ajada。Selline AlgseltVäiksenaTundunud“Pisiasi”Võibkasvada oluliselt Suuremaks Ja Tekitada Juurde Keerukust,MisVõibprojekti Ajakulu Julgelt Mitmekordistada。Keskendu!

Unista Suurelt,AlustaVäikeselt,Tegutse Kohe!
头DigitalIseErimist!

Eziil Production Intelligence Arendab 2015.Aastast MRP IIPõhimõtetelToimivatTootmistarkvara.eziil。Meeskond AitabTootmisettevõtetelAnalüüsidaIditeItnerimiseVajadusi n NendePřhjalTehaõ缀Samme Tootmise DigitalIseErimises。DigitalIseEreimise Protsessi AlustatakseEttevõtteVajadusteleVastaval Liveil Ja Ligutakse Kiiriesti Ning Kuluefektiiv Selt Soovitud Tulemusteni。

eziil'i klientide海洋上的tootmisettevětteidpuidu,Metalli,Mööbli,Keemia Ja Elektroonika Sektoritest。

eziili tarkvaravěimalustestsaad EsmaseüLevaatevaadateseziili webinari.

Automaatne VeebilahendusLaserLõikuseKorraldamiseksüLeeuroooba liidu。后塞克敦德斯加。凯雷泰利米毒素。KoheneLigipääs。Krediitkaarti杆Vaja。
奥尔库塔托运人