artiklid.

laserlõikuseajalugu.

laserlõikuseajalugu.

TänaTavalineMetalliTöötlusviis上的LaserLõikus。Seda Kasutatakse Nii Laevade,Autode,MasateKuiMööbliTootmisel。Hoolimata Laialdasest Levikust TeatakseLaserLõikuseAjaloostVähe。SuhteliSelt Uueks Peetava Tehnoloogia造成的Ulatuvad Aga Sajanditagusesse Aega。

Füüsikalinetaust Japrototüüvimine

激光在Akronüm,mis moodustatud通过刺激辐射发射光放大Esitähtedest。Lühendatudvariandi olemasolu ontänaselaialdase kasutusetõttutarvilik。Ükslevinudkasutusviis在Metallilęikamine。Kuigi Paljud PeavadSedaTöötlusviisiuueks,algablaserlõikuseajaluguesimesemaailmasõjapäevilt。

Mitte JustEritiÜllatuslikultPaniTänaseSlayeriLoomisele Albert Einstein。1917. Aastal Avaldas Geniaalne Teadlane Artikli“Kiirguse Kvanttooriast”,Mille Peale Ehitati KoguÜlejäänudTeooria。20.索尼迪Esimeel Poolel Arendasid Teadlased Einsteini Ideid Edasi。

TeooriamstJōutiTegudeni宁1960. Aastal Valmistati eSimene Pulsiva LaseriPrototüüp。üsnapea loods ka gaasilaser,misvěimaldasjärjepidavatlaservoogu。LaserisNähtiLahendust,Millel Publem Problem。varsti hakati ka Kasutusvaldkondi Leidma,etlaserlõikuse.Suurt Potentsiaali Rakendada。

edasine areng viis esimeste tootmislastite Loomiseni 1965.雅斯塔尔。西部电气,Kes Oli Masate Tootjaks,Kasutas Neid AvadeLęikamiseksTööriestadesse。50 AastatPärastEinsteiniArtikli Ilmumist,1967. Aastal,Kasutati GaasijoagaLaserLõikust1 mm LehtmetalliLõikamiseks。SexteritudVõimsusPüdisTähelepanu。

MuuhulgasPütikakosmosevaldkonnaspetsialiaster pilke。SealsesTööstusesKasutatiLaseerid Titaaniumi Ja KeraamikaLęikamiseks70ndatel。查看oli suur sammedasitänasekasutivepole,最先决的varem peeti lasereid sobilikuks pigem mittemetale attalejalidelõikuseks。

CO2激光器

Esimene Laia Kasutust LeidevLaserLõikusmeetodOli Co2。查看Siiani Enimlevinud VIIS Hea Kvaliteediga KeerukateLõikusteTegemiseks。

Laserlõikusonükstermiliseləikuseviise。Laserkiir Tekitatakse Seadmes,Kust看到Peeglite AbilVäljundavaPooleSuunatakse。PeeglidKäituvad沃纳斯娜,Mis Kiire Energiat Suurendab。järgnevaltfokusseeritaksekiirläätseabil。Läätsest超级See SeeOmakordaLäbiDüüüüsiLõIgatavaleMaterjalile。vřimendatudlaserkiir sulatab metalli。

Üheskiiregalangebaterjalile Ka Gaasijuga,MIS Valitakse VastavaltLõigatavaleMaterjalile。SüsinikterastePuhul在Selleks Puhas Hapnik,Mis AlustabPălemisProtsessi。roostevaba terase.Ja AlumiiniumiLęikamiselKasutatakseAgaLämastikku,et SulametallLõIKEPilustVäljaPuhuda。Niiviisi Tagatakse PuhasLõikejoon。

LaserLõikuse在Laserkiire Neeldumine上的eelduseks toimimies eelduseks。金属Puhulvõibpeegelduv pind probleme tekitada。Suur Hulk Laserkiirest Peegeldatakse Tagasi Ning Neeldub vaidy Murdosa。查看Tekitab Omakorda Vajaduse KasutadaVõimsaidLaSereid,Murdosa在Piisav MetalliLęikamiseks上。

CO2激光器Võibkakahjustada saades kiirest,Mistagasi peegeldub。mõedvassulamid ning alumiiniumidvěikamisekebasobivapinnaga olla。请参阅ÜksCo2Laseri piiranguid。

FiiBerAser.

esimestkorda tutvustatifiiberlasereid.2008.阿斯塔Euroblechi Messil.。Erinev Laserkiire eDastusviisvěimaldabpeegelduvate金属金属Lõikamist。FiiBerlaseritega SaabLõIGATANII Alumiinii,Messingit,Vaske Kui Ka Tingitud Terast。

FiiBerlasereID Peetakse Co2 Laseritest Lihtsamaks Ning Vaspidavamaks。Laserkiir Tekitatakse Dioodide Poolt。SeejärelLiigubKiirLäbiOpleilisteKaabliteEdasi。Kaablid Sisaldavad Haruldasi Muldmetalle,Mille AbilVřimendatakseKiirt。Viimaks Suunatakse Kaablitest TulevKiirläbiLäätse,Mis SelleLęikamiseksFokusseerib。selline edastusviisvěimaldablõikamistilma lisagaaside,Peeblitevõieelsoojenduseta。

FiiBeraserAteühekseeliseks在Nende Suur Kasutegur。Ligikaudu 75%VõimsusestKajastubVäljutatavasLaserkiires。Samal AjalJääb二氧化碳激光器Kasutegur 20%Juurde。Suur Vahe Tekib Soojuskadude Minimeerimisest。KirjeldatudErinevusteTõttu在2 kW fiiberaservřimsuseltvěrreldav4 kw co2 lassiga。

Selged eelised Utsitavad Isenere Tehnoloogiat Veelgi Edasi Arendama。SedaVõibvõttakuimärkitulevikuks。

Tulevikutrendid

Kuigi Enamik Kasutatavatest最新CNC LaserPinkidest在JätkuvaltCo2上,Siis FiiBerlastid KoguvadJärjestPopulaArsust。Aina Suurem Hulk OstetavaTest Seadmetest在Uuema Tehnolooogia Esindajad。

NendeÜlalpidamiskuludningVäheneKapriorsusMeelitabUusi Ostjaid Ligi。FiiBerlaseritel在VähemLiikuvaidosi,TänuMilleleei Vaja Nad Nii Tihedat Hooldamist。查看věimaldablaseerid pidevalttööshoida。

Praguses Arengufaasis在FiiBerlaser Oluliselt Kiirem,KuiLõigataõhukestmetalli。Co2在索泊山脉Paksemate MaterjalideLęikamiseks,最满身岛IlusamaLõikeserva。ArvestagesFiiBerlaseriLühikestAjaluguningJätkuvatArendustööd,vřibeeldada,et seegi co2 eelis上varstiminevikkujäämas。

Tulevik Tundub FiiBeraserite Jaoks Helge。Tootmissektorisvětavadu ued arengud rohkesti aega。agakõikeeldused,ethřivata二氧化碳ees esimene positsioonlaserlõikusseadmetevallas。

Masinatest Ja Inimestest

Kultuskirjanik SteinbeckRääkis,KuidasKõik,Mis Juhtub Hiirtega,VõibJuhtudaKa Inimestega。Võrdleksimesarnaselt inmesi ja masinaid。

Kogu Eelnev JuttVõiksviidata sellele,et tootjat validessaablähtudanende masinapargivřimekusest。Realalsuses看NäitajaVAIATPOTENSIAALIST,Mitte Tegelikust Kvaliteedist。

AutomaatsedLęikusmasinadTeevadTööküllIse,Aga Nende SadistamineJääbInmimeste Kanda。HooleTus Ja Teadmatus Kajastub TooteLõPPKValiteedis。Tootja ValimiselTähtisTaeadaKaNende Masinaoperatorite Kompetentsi的Seepärast。

Selline Pusle Koostamine Muudab Sobiva Valmistaja OtsimiseÜsnaTülikaks。在Kaardistanudvřimekatetootjatevěrgustiku的弗接触,Kelle jaoks tulemus在oluline上。manbetxa下载

Automaatne VeebilahendusLaserLõikuseKorraldamiseksüLeeuroooba liidu。后塞克敦德斯加。凯雷泰利米毒素。KoheneLigipääs。Krediitkaarti杆Vaja。
Hinnastama.